Spotkanie z Adrzejem Wajdą w Krakowskiej PWST - Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej... 2001

* na zdj. Andrzej Wajda i ja
W tym okresie opublikowałam kilka artykułów i zdjęć na temat pracy na planie filmu "Pan Tadeusz" (czasopisma "Czas Serca", "Arkada")